Anna Michalska

prokurent, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, prawnik


Specjalizuje się w obszarze prawa związanym z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz w nadzorowaniu procesów restrukturyzacji.

Od momentu uzyskania licencji syndyka pełniła funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego oraz syndyka w wielu postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym. Prawem upadłościowym i naprawczym zajmuje się od 2006 roku.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zdobyła:

  • wieloletnie i bogate doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki (m.in. z branży nowych technologii, budowlanej, w tym deweloperów, branży transportowej, paliwowej, energetycznej, przetwórstwa spożywczego, produkcji mebli, odzieży i obuwia, wyposażenia, sprzedaży detalicznej) – również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.
  • doświadczenie z zakresu postępowania przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, biorąc aktywny udział w kilkuset postępowaniach upadłościowych.

W latach 2009-2012 była wykładowcą w Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu prawa cywilnego materialnego dla studentów Wydziału Prawa i Administracji. Współautorka publikacji prasowych z dziedziny prawa upadłościowego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez KSSiP, w tym z zakresu ekonomii i finansów prowadzone w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Powrót do Zespołu