Wydarzenia

Ochrona przed egzekucją w postępowaniu o zatwierdzenie układu

31.10.2023 |      Norbert Frosztęga
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zawarcie układu z wierzycielami ma uchronić zadłużonego przed ogłoszeniem upadłości.

Czy zanim do niego dojdzie (jednak już w toku postępowania restrukturyzacyjnego), wierzyciele mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko restrukturyzowanemu dłużnikowi? W artykule dla Dziennika Gazety Prawnej, odpowiedzi na pytanie udziela mec. Norbert Frosztęga.

„Z jednej strony, zgodnie z ogólnymi regułami, wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy, zasadniczo może żądać przymusowego zaspokojenia swoich roszczeń w trybie egzekucyjnym. Z drugiej strony, przecież w wielu przypadkach, pozostawienie otwartej drogi do prowadzenia egzekucji z majątku restrukturyzowanego dłużnika prowadziłoby do paraliżu dalszej działalności przedsiębiorcy oraz braku możliwości skutecznego przeprowadzenia całej procedury, a zatem i braku możliwości osiągnięcia jej podstawowego celu – uniknięcia upadłości dłużnika.”

Artykuł dostępny jest: TUTAJ.