ZFR w mediach

Upadłość Getin Noble Bank. Kończy się czas na dokonanie zgłoszenia wierzytelności za darmo! Co potem?

07.08.2023 |      dr Bartosz Sierakowski
Źródło: infor.pl

Upadłość Getin Noble Banku została ogłoszona 20 lipca. Zmienia ona sytuację przede wszystkim jego klientów frankowych, którzy do tej pory dochodzili swoich roszczeń na drodze sądowej. W przypadku upadłości dłużnika jest to możliwe tylko na gruncie przepisów upadłościowych. Każdy wierzyciel może dokonać bezpłątnego zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości. W przypadku Getin Noble Bank termin przypada 19 sierpnia, czyli w sobotę, a w związku z tym jest przedłużony do poniedziałku 21 sierpnia.

Czy frankowicz jest wierzycielem GNB, skoro ma spłacać kredyt? Jak dokonać tego rozliczenia i jak dochodzić nadwyżki od banku?

Na te oraz inne pytania, w wywiadzie udzielonym serwisowi Infor.pl, odpowiada dr Bartosz Sierakowski.

„Sytuacja jest o tyle specyficzna, że frankowicz podważający umowę kredytu jest zarówno wierzycielem banku jak i jego dłużnikiem. Wynika to z tego, że skoro umowa kredytu jest nieważna – jak twierdzą frankowicze powołując się, słusznie, na orzecznictwo Trybunału w Luksemburgu i Sądu Najwyższego w Polsce – to strony muszą zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły w przeszłości.”

Zapraszamy do lektury! TUTAJ