ZFR w mediach

Zakaz wypowiadania umów w postępowaniu restrukturyzacyjnym

21.12.2022 |      Norbert Frosztęga, Wojciech Bobik
Źródło: Doradca Restrukturyzacyjny

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika naukowego „Doradca restrukturyzacyjny” ukazał się artykuł autorstwa mec. Norberta Frosztęgi oraz mec. Wojciecha Bobika, w którym prawnicy naszej Kancelarii pochylili się nad kwestią zakazu wypowiadania umów w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

„Wraz z powzięciem informacji o popadnięciu dłużnika w stan zagrożenia niewypłacalnością bądź niewypłacalności pozostali uczestnicy obrotu dążą najczęściej do ograniczenia łączących ich z dłużnikiem stosunków prawnych. Zakończenie współpracy z podmiotem mierzącym się z finansowymi trudnościami podyktowane jest obawą o to, czy dłużnik będzie w stanie wywiązać się z przyjętych na siebie zobowiązań. Ostrożnościowa postawa wierzycieli może jednak utrudniać, a niekiedy uniemożliwiać przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji dłużnika. Odpowiedzią na ten problem jest ustawowy zakaz wypowiadania niektórych umów w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego.”

Artykuł dostępny jest dla prenumeratorów. Szczegóły: LINK