ZFR w mediach

Jakie mogą być scenariusze wykonania układu zawartego z wierzycielami?

17.01.2024 |      Norbert Frosztęga

Postępowania restrukturyzacyjne mają na celu chronić dłużnika przed upadłością. Aby tego dokonać, osoba zadłużona musi zawrzeć układ z wierzycielami. W postępowaniu o zatwierdzenie układu takie porozumienie zawierane jest w ten sposób, że dłużnik formułuje propozycje układowe, przedstawiając nowe zasady spłaty zaległości, a następnie wierzyciele głosują za lub przeciwko jego zawarciu.

Zapraszamy do lektury artykułu mec. Norberta Frosztęgi dla Dziennika Gazety Prawnej. Ekspert tłumaczy w nim, jak wygląda cały etap wykonywania układu oraz co może się zmienić w trakcie jego trwania.

“Występując w roli dłużnika lub wierzyciela, warto wiedzieć, jakie instrumenty przewiduje ustawa, kiedy okaże się, że sytuacja ekonomiczna wykonującego zawarty układ uległa trwałemu pogorszeniu lub polepszeniu.”

Tekst dostępny jest: TUTAJ