Publikacje

Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych

26.04.2021 |      dr Patryk Filipiak, dr Bartosz Sierakowski
Źródło: Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Polecamy Państwu najnowszą publikację Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w której przeanalizowano na podstawie badań empirycznych dotychczasową praktykę stosowania przepisów restrukturyzacyjnych na oraz podsumowano propozycję zmian legislacyjnych, które mogą się przyczynić do usprawnienia procedury.

Pozycja „Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych” ukazała się pod redakcją dr hab. Anny Hrycaj, a jej współautorami są dr Patryk Filipiak oraz mec. Bartosz Sierakowski.

Monografię mogą Państwo nabyć na stronie Wydawnictwa.